ebook Adolf Dygasiński niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością - Agata Skała

Adolf Dygasiński niepoprawny pozytywista. Między tradycją a nowoczesnością

Autorka w niniejszej publikacji proponuje taki ogląd utworów literackich Dygasińskiego, który pozwala widzieć w nich dzieła wyłamujące się ze schematów tendencji, typowości i przyjętych w epoce pozytywizmu porządków estetycznych.