ebook Administracja publiczna a korupcja - Martin Bill

Administracja publiczna a korupcja

Krótkie rozważania w zakresie wpływu korupcji na funkcjonowanie administracji publicznej w świetle aktualnych norm prawnych regulujących problematykę korupcji

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj