ebook Adam Bromberg i "encyklopedyści". Kartka z dziejów inteligencji w PRL - Tadeusz P. Rutkowski

Adam Bromberg i "encyklopedyści". Kartka z dziejów inteligencji w PRL

Prezentowana książka poświęcona jest dwóm łączącym się ze sobą sprawom: osobie i historii życia Adolfa (Adama) Bromberga, polskiego komunisty, oficera Ludowego Wojska Polskiego, następnie wydawcy, dyrektora Państwowego Wydawnictwa Naukowego w latach 1953-1965, oraz związanej z nim sprawie tzw. encyklopedystów - autorów i redaktorów haseł w Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN, którzy stali się przedmiotem nagonki prasowej w latach 1967-1968 i przeprowadzonej w jej rezultacie czystki personalnej w PWN. Jest to istotny przyczynek do badań nad kwestiami związanymi z funkcjonowaniem inteligencji w strukturach komunistycznego państwa oraz polityką naukową i kulturalną władz PRL. Książka otrzymała nagrodę Rektora Uniwersytetu Warszawskiego i Dziekana Wydziału Historycznego UW - CLIO III stopnia.Wykaz skrótów 6 Wstęp 9 Rozdział I. Adolf Bromberg - sylwetka (1912–1956) 13 Rozdział II. Sukces i klęska (1956–1965) 70 1. PWN po październiku 1956 r. 70 2. Wydawnictwa encyklopedyczne PWN 84 3. Zwiastuny kłopotów (1963–1964) 91 4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli w PWN: przebieg i rezultaty 120 5. Władze PRL wobec wyników kontroli NIK 142 6. Reminiscencje (1965–1967) 175 Rozdział III. „Encyklopedyści” 190 1. Początek sprawy 190 2. Marcowe rozwinięcie 229 3. Powrót „sprawy Bromberga” 266 Zakończenie 282 Bibliografia 292 Spis zdjęć 297 Indeks osobowy 299

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj