ebook A co to takiego? - Anna Seretny,Andrzej Piątkowski

A co to takiego?

To nowa pomoc wizualna do nauczania języka polskiego. Może służyć zarówno dzieciom, jak i dorosłym; tym, którzy naukę rozpoczynają, oraz tym, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa bądź utrwalić już poznane słowa. Obrazkowy słownik języka polskiego to doskonała pomoc wizualna do nauczania języka polskiego. Może on także być użyteczny w życiu codziennym i przydatny nie tylko dla uczących się języka, ale także dla zagranicznych turystów podróżujących po Polsce, tym bardziej, że zamieszczony na końcu Słownika indeks alfabetyczny zawiera także odpowiedniki polskich słów w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.SPIS TREŚCI Wstęp Introduction Introduction Vorwort Jak korzystać ze Słownika How to use the dictionary Comment untiliser le dictionaire Wie man dieses Worterbuch benutzt Spis tablic Tablice Wykaz skrótów Indeks (w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim) Dodatek A. Wagi B. Miary odległości C. Miary czasu D. Liczebniki E. Znaki interpunkcyjne F. Dodatek geograficzny

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj