ebook 25 wykładów o migracjach - Maciej Duszczyk,Wojciech Łukowski,Przemysław Śleszyński,Michał Nowosielski,Witold Klaus,Agnieszka Fihel,Marek Okólski,Magdalena Lesińska,Michał P. Garapich,Marta Anacka,Katarzyna Andrejuk,Jan Brzozowski,Kamila Fiałkowska,Agata Górny,Izabela Grabowska,Marta Jaroszewicz,Aleksandra Grzymała-Kazłowska,Anna Janicka,Ewa Jaźwińska,Paweł Kaczmarczyk,Marta Kindler,Weronika Kloc-Nowak,Piotr Koryś,Karolina Łukasiewicz,Marta Pachocka,Aneta Piekut,Karolina Podgórska,Agnieszka Radziwinowiczówna,Justyna Salamońska,Karolina Sobczak-Szelc,Renata Stefańska,Dariusz Stola,Monika Szulecka,Sabina Toruńczyk-Ruiz,Paulina Trevena,Mieczysława Zdanowicz,Piotr Zdanowicz

25 wykładów o migracjach

Książka jest użytecznym kompendium wiedzy o jednym z najważniejszych procesów społecznych XX i XXI wieku – współczesnych migracjach ludności. Dlaczego historia człowieka to historia migracji? Kim jest migrant, uchodźca, repatriant? Jakie są przyczyny procesów migracyjnych i jakie są ich skutki dla jednostki, rodziny i społeczeństwa? Jaka będzie przyszłość migracji? Kim są i jak funkcjonują cudzoziemcy w Polsce? Dlaczego migranci są populacją trudną do zbadania? Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiadają w prezentowanej pracy specjaliści z różnych dyscyplin naukowych, m.in.: demografii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych, prawa, historii, geografii i antropologii. Jako podstawowe kompendium wiedzy o wszelkich zjawiskach i procesach dotyczących przeszłych, teraźniejszych i przyszłych migracji niniejsza książka znajdzie czytelników wśród osób zawodowo zajmujących się tą problematyką, lecz z uwagi na przystępny język zainteresuje z pewnością także osoby spoza świata nauki. z recenzji dr hab. Marii Zielińskiej, prof. UZ Cechą dobrego wykładu (z którym mamy tu do czynienia) jest jego treściwość połączona ze zwięzłością. (…) Sprawiło to, że przygotowane zostało obszerne i poważne kompendium wiedzy z zakresu migracji, bardzo potrzebne na polskim rynku wydawniczym. Nie ulega też wątpliwości, że otrzymana publikacja, gromadząca rzetelną wiedzę z wielu dyscyplin, będzie jedną z ważniejszych w dostępnej literaturze przedmiotu. z recenzji prof. dr hab. Krystyny Romaniszyn