ebook Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych -

Zmiany obszarów miejskich i wiejskich w świetle wybranych analiz demograficznych i funkcjonalno-przestrzennych

Niniejszy tom jest wyborem prac ukazujących zmiany demograficzne i funkcjonalno-przestrzenne zachodzące na obszarach miejskich i wiejskich. Zróżnicowana skala przestrzenna opracowań - od lokalnej, poprzez krajową na globalnej kończąc - dostarcza szerokiej wiedzy na temat opisywanych zagadnień. Różne problemy i odmienne podejścia badawcze tworzą w naszym mniemaniu cenny przegląd zjawisk i procesów zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości, widzianych z wielu perspektyw. Na zbiór składają się artykuły należące do dwóch nurtów tematycznych. Jedne są podporządkowane problematyce demograficznej, drugie zaś dotyczą zmian funkcjonalno-przestrzennych.Wstęp (Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka)/5 Część I Iwona Roeske-Słomka, Krzysztof Szwarc - Płodność kobiet w miastach i na wsi w okresie po transformacji systemowej w Polsce według województw /9 Milena Lange - Zmiany w rozrodczości a reprodukcja ludności na świecie /25 Elżbieta Grzelak-Kostulska, Beata Hołowiecka - Przestrzenne zróżnicowanie czasu trwania życia/ 35 Magdalena Mostowska - Migracje i bezdomność we współczesnej Europie /51 Elżbieta Grzelak-Kostulska, Kamila Matysiak, Tomasz Kamiński - Pochodzenie terytorialne słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu /67 Część II Tomasz Chaberko - Czynniki wpływające na realizację koncepcji zagospodarowania wybranych terenów zdegradowanych w miastach - na przykładzie Krakowa /87 Przemysław Ciesiółka - Zjawisko gentryfikacji na obszarach miejskiego programu rewitalizacji dla miasta Poznania /99 Czesław Adamiak - Nauczyciele akademiccy w przestrzeni Torunia i jego regionu /113 Karolina Thel - Galerie handlowe w przestrzeni i kulturze współczesnej metropolii /125

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj