ebook Wyznania patrycjusza - Sandor Marai

Wyznania patrycjusza


Autobiograficzna powieść Sándora Máraiego Wyznania patrycjusza składa się z dwóch części: pierwsza z nich to opis dzieciństwa, a zarazem obraz Węgier z początku XX wieku; druga jest relacją z okresu emigracji młodego człowieka (a wkrótce młodego małżeństwa) i jednocześnie portretem Europy Zachodniej w latach dwudziestych minionego stulecia. Jak pisze Teresa Worowska w posłowiu, „całą powieść cechuje owa dwoistość: pierwsza część opowiada o próbie wyrwania się z pewnego świata, druga – o daremności tej próby, o niemożliwości wyrwania się”.

Dzieje tej książki były dość niełatwe: pierwsze wydanie ukazało się w latach 1934–35, lecz na skutek procesu o zniesławienie, wytoczonego przez jedną z opisanych w powieści osób, zostało wycofane ze sprzedaży, a wszystkie kolejne edycje publikowano już w wersji ocenzurowanej przez autora zgodnie z wyrokiem sądu. W niniejszym, rozszerzonym wydaniu po raz pierwszy prezentujemy polskim czytelnikom oryginalną, pełną wersję Wyznań.

Dodaj komentarz


Tę książkę czyta się niemal jak najlepszy kryminał (albo romans). Autor doskonale wie, co zapisać, a co pominąć. Anegdoty, ciekawostki i mało znane fakty. Wszystkie przedstawione skandale mają wspólny mianownik - film (i niekoniecznie chodzi tu o aktorów). Bardzo interesujące. Lekkie pióro autora jest dodatkowym atutem.

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj