ebook Tomasz Szmidt. Utwory wybrane - Tomasz Szmidt

Tomasz Szmidt. Utwory wybrane

Podstawą do wydania niniejszego zbioru jest nie tylko zarchiwizowanie kompozycji ale też rozpowszechnianie nowatorskiej techniki gitarowej oraz ciekawych współbrzmień, które są autorstwem kompozytora. Bogata twórczość Tomasza Szmidta pozwoliła mi na wybranie tylko tych utworów, które najpełniej oddają styl kompozytorski autora. Moja praca polegała na adaptacji rękopisu i doprecyzowaniu aspektów wykonawczych. Wprowadziłem własne oznaczenia agogiczne, dynamiczne i artykulacyjne. Podałem również proponowaną aplikaturę. Wszystkie wprowadzone oznaczenia uzyskały akceptację kompozytora. Mam nadzieję, iż zbiór kompozycji Tomasza Szmidta w moim opracowaniu, który skierowany jest do szerokiego grona gitarzystów klasycznych, zyska aprobatę, a nazwisko kompozytora na stałe wpisze się w kanon literatury gitarowej (od autora)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj