Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3 -

Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze. T. 3

0,0

Dwa kolejne tomy, trzeci i czwarty, "Stylu późnego w muzyce, literaturze i kulturze" są zapisem wykładów wygłoszonych na konferencji zorganizowanej w 2014 roku przez Akademię Muzyczną w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Było to już trzecie spotkanie z cyklu „styl późny”, które zgromadziło muzykologów, teoretyków muzyki, literaturoznawców, historyków sztuki, kulturoznawców i filozofów. Problematyka obydwu publikacji dowodzi, że zjawiska „późności” i „schyłkowości” wciąż budzą wiele kontrowersji, nie poddają się jednoznacznym klasyfikacjom i opisom. W tomie trzecim pomieszczono artykuły dotyczące zagadnień stylu późnego w kulturze europejskiej począwszy od XVIII wieku. Wśród poruszonych tematów, widzianych przez autorów poprzez pryzmat stylu późnego i „późności”, znalazły się: polskie poetyki oświeceniowe Golańskiego, Dmochowskiego oraz Krasickiego, styl empire w kontekście całej epoki oraz myśli Hegla, "Klavierstücke" op. 118 Brahmsa jako cykl, muzyka szkoły burgundzkiej XV wieku a twórczość francuskich kompozytorów końca XIX wieku, "Trio fortepianowego d-moll" op. 120 Gabriela Fauré na tle jego dzieł kameralnych, "IV Symfonia" op. 58 i poemat na organy solo "In paradisum" op. 61 Nowowiejskiego, indywidualizm stylistyki Rachmaninowa, twórczość Mahlera, „schyłkowość” w powieściach Wilde’a, Joyce’a i O’Briena, dzieła poetyckie Lawrence’a w perspektywie estetyki egzystencji i książki Saida "On Late Style", retoryka dynamicznej statyczności jako nowy paradygmat filozoficzny i kulturowy.Spis treści Wstęp / 7 Roksana Rał-Niemeczek Problem schyłku w procesie przekształceń genologicznych. Teoretycznoliterackie rozważania na temat polskiego klasycyzmu oświeceniowego / 9 Sławomir Kaczor Empire jako styl późny w perspektywie myśli filozoficznej Georga Wilhelma Friedricha Hegla / 26 Stanisław Kosz Klavierstucke op. 118 Johannesa Brahmsa. Zbiór czy cykl? / 38 Jolanta Szulakowska-Kulawik Francuski muzyczny symbolizm stylu późnego. L’esprit francais w obrazie dworskiej sztuki XV-wiecznej Burgundii i sztuki elit końca XIX wieku / 50 Wojciech Stępień Trio d-moll op. 120 i ostatnia faza twórczości kameralnej Gabriela Faure / 78 Ilona Dulisz IV Symfonia op. 58 i poemat na organy solo In paradisum op. 61 Feliksa Nowowiejskiego wobec różnych koncepcji stylu późnego w muzyce / 100 Iwona Świdnicka Stylistyczne przemiany twórczości Sergiusza Rachmaninowa / 117 Bogumiła Mika Między prawdą a mitem, czyli styl późny w muzyce Gustawa Mahlera / 135 Dariusz Pestka Oscar Wilde, James Joyce, Flann O’Brien. Rożne oblicza schyłkowości w procesie relatywizacji absolutu / 149 Alina Mitek-Dziemba Styl późny w służbie sztuki życia. O późnej poezji Davida Herberta Lawrence’a / 168 Marcin Trzęsiok O kończeniu i rozpoczynaniu, czyli co się rodzi, gdy przemija postać świata / 189 Noty o autorach / 197

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj