ebook Sandhi w językach słowiańskich - Anna Cychnerska

Sandhi w językach słowiańskich

Książka Sandhi w językach słowiańskich stanowi efekt pracy Międzynarodowej Komisji Fonetyki i Fonologii, afiliowanej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Jest to drugi duży projekt tej Komisji. Składa się on z dwóch części: część pierwsza obejmuje zjawiska związane z tzw. sandhi dźwięcznościowym i tym zagadnieniom jest poświęcona niniejsza publikacja. W przygotowaniu znajduje się część druga dotycząca pozostałych zjawisk typu sandhi.Irena Sawicka, Agata Trawińska, Wstęp / 7 Irena Sawicka, Sandhi między jednostkami prozodycznymi. Wprowadzenie / 47 Języki zachodniosłowiańskie Lechosław Jocz, Sandhi w językach łużyckich / 53 Zdena Palková, Sandhiové modifikace v současné češtině / 85 Ján Sabol, Július Zimmermann, Lena Ivančová, K problematike sandhi v slovenčine / 103 Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Agnieszka Serowik, Sandhi w sylabach dwuszczytowych i przed sylabami dwuszczytowymi w języku polskim / 125 Irena Sawicka, Asymilacje dźwięcznościowe na wybranych granicach morfologicznych w języku polskim / 159 Irena Sawicka, Zachowanie [v] w sandhi w języku polskim. Badanie sondażowe / 169 Agata Trawińska, Charakterystyka polskich zwartych z uwagi na VOT / 183 Języki wschodniosłowiańskie ??????? ?????????, ? ??????? ? ???????????? /v/, /v’/ ? ???????? ???????? ?????? ? ??????? ????? / 201 ?????? ????????, ?????? /v/ ? ??????? ??????? / 215 ??????? ???????, ?????i???????? ?????? /w/ ? ??????i? ?????????i? ?i????????i? ???i / 221 ?????? ??????, ?????i ? ?i??????-???i????? ???i??i ??????????? ???? / 229 ????? ????????, ?????? ? ?????????? ???? / 243 Języki południowosłowiańskie Hotimir Tivadar, Aktualna problematika sandhi v slovenščini / 269 Irena Sawicka, Miško Subotić, Srpsko [v] / 279 Silvana Punišić, Irena Sawicka, Sandhi u složenim rečima u srpskom jeziku / 295 Anna Cychnerska, Sandhi w standardzie macedońskim — konteksty z obstruentami różnymi od /v/ / 305 Anna Cychnerska, Realizacja połączeń z ? we współczesnym języku macedońskim / 347 ????????? ????????, ????? ?? ???????????? ????????? / 377 ??????? ?????????, ????? ?????? ?? ?????? ? ?????????? ???? / 395 Anna Cychnerska, Kosowsko-macedońsko-greckie paralele z zakresu sandhi / 405 Irena Sawicka, Zakończenie / 415 Bibliografia / 421

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj