ebook Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego - Marcin Jurgilewicz

Rola podmiotów uprawnionych do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego

Opracowanie przedstawia ambitny zamysł badawczy o nowatorskim charakterze, a jej walorem jest kompleksowe ujęcie problematyki środków przymusu bezpośredniego i broni palnej. Publikacja adresowana jest do szerokiej grupy czytelników, do której należy zaliczyć nie tylko przedstawicieli nauki, ale również funkcjonariuszy formacji mundurowych oraz inne podmioty odpowiedzialne za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, osoby zatrudnione w administracji publicznej różnego szczebla oraz studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, narodowego, ale też prawa i administracji. (z recenzji)

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj