ebook Kontrola PIP w 2017 r. - prawa i obowiązki pracodawcy - Katarzyna Czajkowska-Matosiuk

Kontrola PIP w 2017 r. - prawa i obowiązki pracodawcy

W publikacji zostały szczegółowo omówione takie zagadnienia jak: przebieg kontroli, powody przeprowadzenia kontroli, prawa i obowiązki inspektorów pracy oraz pracodawcy, treść protokołu pokontrolnego, wniesienie zastrzeżenia do protokołu, procedura odwoławcza, kary za wykroczenia przeciwko prawom pracowników. Publikacja zawiera także wzory dokumentów i pism składanych w związku z kontrolą przeprowadzaną przez organy PIP.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj