ebook Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r. - Paulina Kutrzebka

Podwyżki dla pielęgniarek - obowiązki kierownika. Najnowsze zmiany od 2015 r.

Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podjęło działania, aby zwiększyć liczbę zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także poprawić ich status, stosownie do finansowych możliwości budżetu państwa i NFZ. Jednym z takich działań są podwyżki dla pielęgniarek zaplanowane od września 2015 r. Placówki medyczne będą musiały w tym celu podpisać aneksy z NFZ.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj