ebook PIT 2022 – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian – tabelaryczne porównanie zmienionych przepisów (e-book) -

PIT 2022 – ujednolicony tekst ustawy z wyróżnieniem zmian – tabelaryczne porównanie zmienionych przepisów (e-book)

eBPG1449

  • Autorzy:
  • Wydawnictwo:

    ODDK

  • Format:PDF
Polski Ład już w Dz.U.! ZMIANY W PIT PO POLSKIM ŁADZIE W publikacji: *ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z wyróżnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105), *tabelaryczne zestawienie zmian – szczegółowe porównanie brzmienia dotychczasowych przepisów ze zmienionymi „Polskim Ładem". Ustawa zmieniająca wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., jednak część przepisów zaczyna obowiązywać 14 dni od dnia ogłoszenia,tj. z dniem 8 grudnia 2021 r., a część od dnia 1 stycznia 2023 r. W tekście ustawy oraz w tabelarycznym zestawieniu zmian przepisy te zostały odpowiednio oznaczone.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj