ebook Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym - Bartosz Witkowski,Mariusz Próchniak

Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym

Książka dotyczy zagadnienia bardzo ważnego zarówno z teoriopoznawczego, jak i praktycznego punktu widzenia. (...) Stanowi lekturę niezwykłą z powodu przystępnego języka i naukowego charakteru podejmowanych kwestii, a także ze względu na bogactwo zastosowanych metod badawczych. Imponuje też znaczna ilość odniesień do zagranicznej literatury oraz całościowe zestawienie dorobku polskiej literatury przedmiotu z tego zakresu (...). Jej niewątpliwie mocną stronę stanowi również przystępny, acz precyzyjny język opisu wskazanych metod. Z recenzji dr. hab. Łukasza Goczka

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj