ebook Etykietowanie w sporze o aborcję – autoidentyfikacja i identyfikacja oponentów w prasie - Patrycja Piotrowska

Etykietowanie w sporze o aborcję – autoidentyfikacja i identyfikacja oponentów w prasie

Fragment monografii: "Wśród nazw autoidentyfikujących zarysowuje się podział związany z użyciem rzeczowników konkretnych albo abstrakcyjnych. W pierwszym zbiorze etykiet […] dominują rzeczowniki konkretne, wskazujące na jednostki oraz pojęcia nawiązujące do sytuacji politycznej. Drugi zbiór […] skupia z kolei etykiety zawierające nazwę abstrakcyjnej wartości pojmowanej autotelicznie, niejednostkowo. […] Nazwy etykietujące wskazują podział na dwie wspólnoty: interesów (skupionej na kwestiach jednostkowych) i wartości". Patrycja Piotrowska – studentka filologii polskiej i włoskiej na Uniwersytecie Warszawskim, stawia pierwsze kroki w dziedzinie badań językoznawczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj