ebook Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia - Magdalena Błaszczyk,Monika Zbrojewska,Wojciech J. Jankowski

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia

Skrypt "Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia" stanowi syntetyczną prezentację prawa wykroczeń sensu largo, tj. materialnego, procesowego i wykonawczego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj