ebook PGP 12/2016 Sprawozdanie finansowe po zmianach - Infor Pl

PGP 12/2016 Sprawozdanie finansowe po zmianach

Na dzień kończący dany rok obrotowy następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych. Przed ich zamknięciem jednostka powinna przeprowadzić określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową oraz prawidłowo ustalić wynik finansowy. Za rok 2016 jednostki po raz pierwszy będą musiały sporządzić sprawozdanie finansowe według nowych zasad i wzorów. Dowiedz się: • jak dokonać weryfikacji i aktualizacji aktywów i pasywów oraz wstępnego zamknięcia ksiąg rachunkowych • kto może skorzystać z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości • jak ustalić wynik finansowy i sporządzić sprawozdanie finansowe według nowych zasad • w jaki sposób sporządzić zeznanie roczne dla celów podatku dochodowego Publikacja w bardzo przystępny sposób omawia zagadnienia związane z weryfikacją i aktualizacją aktywów i pasywów (wycena) oraz z wstępnym zamknięciem ksiąg rachunkowych. Praktyczne przykłady przeprowadzą Czytelnika przez poszczególne etapy związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego wraz z załącznikami i wyjaśnieniami a także pokażą jak sporządzić roczne zeznanie podatkowe (CIT-8).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj