ebook Korekta przychodów i kosztów podatkowych - Radosław Kowalski

Korekta przychodów i kosztów podatkowych

Korekta przychodów i kosztów podatkowych Z początkiem 2016 r. wejdą w życie nowe regulacje normujące zagadnienie korekty przychodów i kosztów podatkowych. Prawodawca wprowadził do ustaw (o CIT, PIT i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych) zapisy, które będą zawierały rozwiązania prawne właściwe i stosowane w przypadku korekty przychodu i odpowiednio kosztu jego uzyskania. Poradnik stanowi praktyczne przedstawienie tematu. Autor omawia i wyjaśnia zawiłości zmian na licznych przykładach.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj