ebook Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera -

Speclang 2. Języki specjalistyczne. Edukacja – Perspektywy – Kariera

Niniejsza monografia w języku polskim, tom drugi serii Speclang (zob. tom 1 Makowski 2016), jako podsumowanie wydarzeń Speclang 2017 przybliża badania dotyczące języków obcych w środowisku zawodowym. Równolegle ukazuje się również monografia w języku niemieckim, Speclang 2. Fachsprachen. Ausbildung – Perspektiven – Karriere. Różnorodność tematyczna obydwu tomów obejmuje m.in. języki specjalistyczne, dydaktykę języków specjalistycznych oraz refleksję na temat wymagań współczesnego rynku pracy. Mamy nadzieję, że omówione kwestie staną się zalążkiem do dalszej merytorycznej multidyscyplinarnej dyskusji na poziomie akademickim.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj