ebook Logika-Gramatyka-Pragmatyka - Michał Piekarski

Logika-Gramatyka-Pragmatyka

Autor wytycza drogę, na której możliwe jest zbliżenie tradycji filozofii analitycznej (z którą związana jest spuścizna Wittgensteina) z tradycją filozofii wyrastającej z transcendentalizmu, co współcześnie oznacza strukturalizm i poststrukturalizm.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj