ebook Czy Polska dogoni Niemcy - Witold M. Orłowski

Czy Polska dogoni Niemcy

Przez 25 lat transformacji nikt nie próbował jeszcze poważnie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób Polska mogłaby nie tylko zmniejszyć dystans, ale naprawdę dogonić kraje rozwiniętego Zachodu - biorąc również pod uwagę nową wiedzę, którą zdobyliśmy w czasie globalnego kryzysu. Pytanie stawiane w tytule ma oczywiście charakter intelektualnej prowokacji - nie da się powiedzieć, "czy Polska dogoni Niemcy", można tylko próbować sformułować niezbędne warunki takiego sukcesu. Książka ma charakter popularnonaukowy, ale osadzona jest silnie w teorii ekonomii.Wstęp 7 O sensie „doganiania” 9 Uwagi o metodzie 11 CZĘŚĆ I. Polska i Niemcy: dystans wczoraj i dziś 13 ROZDZIAŁ 1. 15 Dystans do pokonania 15 Dobrobyt sąsiada 16 Jak mierzyć dystans 21 Droga do pokonania 28 Co o tym mówi teoria 37 A co o tym mówi praktyka 43 ROZDZIAŁ 2. 50 Polska i Niemcy – tysiąc lat sąsiedztwa 50 Długie wieki pokoju: polski dług wobec Niemiec 51 Dwa wieki wrogości: niemiecki dług wobec Polski 58 Dno upadku 66 Odbudowa: Polska i Niemcy w Europie 70 CZĘŚĆ II. Niemiecki silnik 77 ROZDZIAŁ 3. 79 Co uruchamia niemiecki silnik? Cuda 79 Antycuda i cuda fałszywe 81 U źródeł niemieckiego sukcesu: Wirtschaftswunder 84 Uzupełnienie: cud w Bernie 90 U podstaw obecnej potęgi: Agenda 2010 91 Niemieckie cuda: konsekwencje 96 ROZDZIAŁ 4. 99 Co napędza niemiecki silnik? Zasoby 99 Ludzie: etos i wykształcenie 100 Kapitał: oszczędność i zdrowy rozsądek 105 Wiedza: prestiż nauki i inżynierskie innowacje 110 Marka kraju: ambicja i współpraca 113 ROZDZIAŁ 5. 117 Jak działa niemiecki silnik? Instytucje 117 Przywództwo, współpraca, zaufanie 118 Firma i korporacja 121 Instytucje państwa 125 CZĘŚĆ III. Czy polski silnik jest słabszy 133 ROZDZIAŁ 6. 133 Polski silnik: cuda, zasoby, instytucje 135 Uruchomienie polskiego silnika: cuda 135 Napędzanie polskiego silnika: zasoby 141 Działanie polskiego silnika: instytucje 150 ROZDZIAŁ 7. 158 Polski silnik – kilka usterek 158 Podział owoców wzrostu 158 Miejsce w łańcuchu tworzenia wartości 161 Centralizacja i policentryczność 162 ROZDZIAŁ 8. 165 Jak podrasować polski silnik 165 Zamiast zakończenia 171 Czy Polska dogoni Niemcy 173 Ku pokrzepieniu serc: historia Polnische Wirtschaft 174 Podziękowanie 177 Indeks osób 179 Bibliografia 181

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj