Bezpieczeństwo współczesnej firmy. Wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic - Marek Ciecierski,Robert Nogacki

Bezpieczeństwo współczesnej firmy. Wywiad, szpiegostwo, ochrona tajemnic

0,0

Bezpieczeństwo informacyjne biznesu jest dzisiaj kwestią kluczową. Dzieje się tak z prostej przyczyny: informacja stała się strategicznym niematerialnym zasobem przedsiębiorstw. Współczesny biznes preferuje bardzo szybkie i zarazem odpowiedzialne działania oparte na aktualnej, trafnej, terminowej informacji, która w konsekwencji jest atutem w walce konkurencyjnej, daje szansę, aby zdobyć lepszą pozycję rynkową i pokonać konkurentów.

Ta książka nie jest rozprawą naukową. Nie było zamiarem ani ambicją autorów, aby rynek wydawniczy ujrzał kolejne opracowanie, w którym warstwa teoretyczna dominuje nad praktyczną, bo nie takiego kompendium oczekuje współczesny biznes. Dlatego pisząc, nie silili się oni na skomplikowany wywód, na mentorski, akademicki ton, nie obciążali nadmiarem przypisów. Starali się natomiast zwrócić uwagę czytelnika na zagrożenia wynikające z nie docenienia bezpieczeństwa informacji w działalności biznesowej. Ta książka adresowana jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach wytwarzających, przechowujących i przetwarzających ważne informacje, których utrata mogłaby wpłynąć na pozycję konkurencyjną. Powinni ją przeczytać liczni już dzisiaj specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego,

reprezentujący komórki bezpieczeństwa, wywiadu i kontrwywiadu w przedsiębiorstwach, „wywiadownie” gospodarcze, firmy windykacyjne itp. Publikacja ta może być pomocna przedsiębiorcy, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą lub zamierza wkroczyć na nowe, zaawansowane informacyjnie obszary biznesu. Z grona potencjalnych czytelników nie sposób wykluczyć prawników, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach, reprezentując i chroniąc ich interesy. To przemyślana, instruktywna, dobrze napisana książka.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj
tyt.png

Redakcja: Krzysztof Gajowiak

Projekt okładki: MDESIGN Michał Duława | michaldulawa.pl

Redakcja techniczna: Teresa Ojdana

Korekta: Joanna Myśliwiec

Copyright © Marek Ciecierski, Robert Nogacki

© Copyright for the Polish edition

by Wydawnictwo Studio EMKA

Warszawa 2016

Wszelkie prawa, włącznie z prawem

do reprodukcji tekstów i ilustracji

w całości lub w części,

w jakiejkolwiek formie – zastrzeżone.

Wszelkich informacji udziela:

Wydawnictwo Studio EMKA

ul. Królowej Aldony 6, 03-928 Warszawa

tel. 22 628 08 38, 616 00 67

wydawnictwo@studioemka.com.pl

www.studioemka.com.pl

ISBN 978-83-65068-07-1

Skład i łamanie: www.pagegraph.pl

Skład wersji elektronicznej: Tomasz Szymański

Virtualo Sp. z o.o.

konwersja.virtualo.pl

Przedmowa

Od wielu lat zajmujemy się szeroko rozumianym bezpieczeństwem przedsiębiorstw, co znajduje odbicie zarówno w naszej codziennej aktywności zawodowej, jak i w publicystyce, w której korzystamy z własnych doświadczeń i przemyśleń oraz spostrzeżeń i sugestii naszych współpracowników. Liczne spotkania i rozmowy z ludźmi biznesu, konferencje, szkolenia, a także wizyty w przedsiębiorstwach jedynie utwierdzają nas w przekonaniu, że bezpieczeństwo informacyjne biznesu jest dzisiaj kwestią kluczową. Dzieje się tak z prostej przyczyny: informacja stała się strategicznym niematerialnym zasobem przedsiębiorstw. Współczesny biznes preferuje bardzo szybkie i zarazem odpowiedzialne działania oparte na aktualnej, trafnej, terminowej informacji, która w konsekwencji jest atutem w walce konkurencyjnej, daje szansę, aby zdobyć lepszą pozycję rynkową i pokonać konkurentów.

Wydaje nam się, że co do znaczenia informacji w świecie biznesu panuje powszechna zgoda. O wiele gorzej jest ze świadomością zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji. Dla wielu przedsiębiorców nadal pozostaje to kategoria dość abstrakcyjna. Wielu z nich wydaje się, że ten problem ich nie dotyczy, więc spychają go na drugi lub dalszy plan. Naszym zdaniem to niebezpieczna postawa. Działania firm podlegają coraz większym zakłóceniom wskutek ataków wewnętrznych i zewnętrznych. Rosną zagrożenia dla prywatności. Przedsiębiorstwa muszą chronić dane osobowe pracowników i klientów i w coraz większym zakresie liczyć się z zagrożeniem cyberprzestępczością. Dlatego jest bardzo ważne, aby kwestie związane z bezpieczeństwem informacyjnym były uwzględniane w kontekście ryzyka przedsiębiorstwa. Z naszych doświadczeń wynika, że firmy, które wdrożyły systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji, na ogół mogą się pochwalić wysokim poziomem kultury informacyjnej pracowników, odpornością na zagrożenia oraz łatwością przezwyciężania ich skutków.

Wszystko to sprawiło, że zdecydowaliśmy się wydać tę książkę. Uznaliśmy, iż istnieje uzasadniona potrzeba, aby poglądy dotyczące bezpieczeństwa informacyjnego w biznesie, wyrażane przez nas do tej pory w sposób fragmentaryczny i przyczynkarski, zebrać w spójną, logiczną całość i zaprezentować je jako swego rodzaju poradnik. Cel był jasny: pokazać zagrożenia i przedstawić sposoby, jak im zapobiegać. Zaproponowany w ostatniej części publikacji model zarządzania bezpieczeństwem informacji w przedsiębiorstwie nie jest teoretycznym projektem – liczne rozwiązania zaczerpnięto z praktyki biznesowej. Jest to również podsumowanie kilkuletniego dorobku Profesjonalnego Wywiadu Gospodarczego Skarbiec Sp. z o.o. w obszarze bezpieczeństwa informacyjnego, zbiorowego wysiłku pracowników i współpracowników naszej firmy.

Robert Nogacki

Marek Ciecierski