ebook Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce - Katarzyna Leszkiewicz-Kędzior

Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw w Polsce

Zaletą publikacji jest usystematyzowana prezentacja funkcjonowania światowego rynku ropy naftowej oraz rynku paliw płynnych w Polsce, a także omówienie zagadnień związanych z modelowaniem zjawisk asymetrycznych. W książce przedstawiono ekonometryczną analizę efektu asymetrii w procesie kształtowania cen oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na europejskim i krajowym rynku hurtowym oraz rynku detalicznym. Wyniki przeprowadzonych badań znacznie poszerzają dotychczasową wiedzę na temat mechanizmów cenotwórczych zachodzących na rynku paliw i potwierdzają, że dostosowania cenowe na polskim rynku rafineryjnym mają w większości charakter asymetryczny. Monografia jest skierowana szczególnie do studentów i pracowników naukowych, a także do analityków procesów gospodarczych, zwłaszcza analityków cen i rynku paliw.Wstęp 8 1. Rynek paliw płynnych 12 1.1. Wprowadzenie 12 1.2. Rodzaje ropy naftowej 13 1.3. Produkcja i konsumpcja ropy naftowej na świecie 14 1.4. Zasoby ropy naftowej w Polsce – produkcja własna i wymiana międzynarodowa 17 1.5. Hurtowy rynek paliw w Polsce 21 1.6. Rynek detaliczny w Polsce 25 1.7. Czynniki cenotwórcze na światowym rynku ropy naftowej 27 1.8. Mechanizmy cenotwórcze na rynku paliw w Polsce 30 1.9. Podsumowanie 34 2. Asymetryczność reakcji w procesach behawioralnych – progowe modele korekty błędem 36 2.1. Wprowadzenie 36 2.2. Rodzaje asymetrii 37 2.3. Modele asymetryczne w analizach efektu asymetrii na rynku paliw 41 2.4. Asymetryczny model korekty błędem 42 2.5. Progowy autoregresyjny model korekty błędem 44 2.6. Model korekty błędem z kointegracją progową 48 2.7. Podsumowanie 50 3. Asymetryczne transmisje cen na rynku paliw w Polsce – analiza empiryczna 52 3.1. Wprowadzenie 52 3.2. Dane statystyczne i własności procesów stochastycznych 53 3.3. Asymetryczne dostosowania cenowe na rynku paliw – wyniki empiryczne 58 3.4. Podsumowanie 84 Zakończenie 86 Bibliografia 88 Spis rysunków i table 94

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj