ebook Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą - Radosław Więckowski

Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą

Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań:

He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego.

He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego.

They have a house on the river. Mają dom nad rzeką.

They live in a houseboat on the river. Mieszkają w barce na rzece.

Znaczenia, które nie sposób znaleźć w innych publikacjach, wyszczególnione po raz pierwszy:

be nostalgic about sth vs be nostalgic for sth

a design for sth vs a design of sth

be excited for sth

be across sth

 

Zestawienie przyimków, z którymi Polacy mają największe problemy

 

Szeroka paleta ciekawych kontekstów:

I am displeased for you.

I am displeased at/by your anger.

He was displeasing her by being there.

Such behaviour is displeasing to me.

I can’t remember when I was so displeased with someone.

 

 

Ebook Angielskie przyimki - Super test stanowi uzupełnienie niniejszej publikacji.

 

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj