ebook Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą - Radosław Więckowski

Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą

Opis • Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań: He went to Zakopane. Pojechał do Zakopanego. He went skiing in/at Zakopane. Pojechał na narty do Zakopanego. They have a house on the river. Mają dom nad rzeką. They live in a houseboat on the river. Mieszkają w barce na rzece. • Znaczenia, które nie sposób znaleźć w innych publikacjach, wyszczególnione po raz pierwszy: be nostalgic about sth vs be nostalgic for sth a design for sth vs a design of sth be excited for sth be across sth • Zestawienie przyimków, z którymi Polacy mają największe problemy • Szeroka paleta ciekawych kontekstów: I am displeased for you. I am displeased at/by your anger. He was displeasing her by being there. Such behaviour is displeasing to me. I can’t remember when I was so displeased with someone. • Ebook Angielskie przyimki - Super test stanowi uzupełnienie niniejszej publikacji

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj