ebook Analiza finansowo - ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa - Jacek Kowalczyk,Aleksander Kusak,Nikodem Grzenkowicz,Zygmunt Podgórski

Analiza finansowo - ekonomiczna jako narzędzie oceny kondycji przedsiębiorstwa

Podstawowym celem prezentowanej pracy jest przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień z zakresu metod i technik diagnozowania procesów, zjawisk i stanów ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwie. Autorzy w poszczególnych rozdziałach omawiają kolejno: rolę oraz funkcje analizy w decyzjach menedżerskich, organizację i metody prowadzenia i przygotowania analiz ekonomicznych, analizę i ocenę sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa, analizę rentowności i diagnozowanie gospodarki pieniężnej, analizę wskaźnikową, analizę kosztów, produkcji, zasobów ludzkich, gospodarki materiałowej i majątku trwałego. Praca kończy się przedstawieniem zastosowania analizy ekonomicznej w ważnych obszarach decyzyjnych przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj