ebook Almanach Historyczny, t. 17, z. 1 -

Almanach Historyczny, t. 17, z. 1

Niniejszy tom stanowi pokłosie panelu poświęconego dziejom Polaków na Syberii w XVIII-XIX w., stanowiącego część IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, który obradował w dniach 4-7 września 2014 r. w Krakowie. Na tom składa się jedenaście artykułów, spośród których najliczniejszą grupę stanowią te dotyczące dziejów polskiej zsyłki na Syberię w XIX w. – zarówno w okresie międzypowstaniowym, jak i po powstaniu styczniowym.Spis treści Wstęp 7 Artykuły Lidia Michalska-Bracha (Kielce) Syberyjskie losy Polaków w XIX wieku w historiografii polskiej (do 1939 roku) 11 Татьяна Мосунова (Екатеринбург, Россия) Документы Государственного архива Свердловской области о жизни польской общины на Урале в XIX веке 29 Светлана А. Мулина, Анна А. Крих (Омск, Россия) Материалы по истории польской ссылки в Сибирь второй половины XVIII–XIX веков в архивах Омска, Томска и Тобольска 43 Franciszek Nowiński (Gdańsk) Księża z ziem zabranych na zesłaniu syberyjskim. Ksiądz Mateusz Wejt na wygnaniu w Krasnojarsku 61 Jan Trynkowski (Warszawa) „Śmietanka do kawy...”, czyli życie codzienne na etapie (rachunki etapowe Irkuck–Wielki Nerczyński Zakład, luty–kwiecień 1840 roku) 83 Artur Kijas (Poznań) Obraz Syberii w pamiętniku zesłańca Rufina Piotrowskiego 111 Светлана А. Мулина (Омск, Россия) Адаптация поляков в Сибири (до 1917 года) 123 Евгений В. Семёнов (Улан-Удэ, Россия) Хозяйственная деятельность польских политических ссыльных в Западном Забайкалье в 70–80-е гoды XIX века 133 Władysław Masiarz (Kraków) Dobrowolne osiedlanie się Polaków na Syberii od XVIII do początku XX wieku 149 Анна А. Крих (Омск, Россия) Добровольная аграрная миграция польского населения в Западную Сибирь в контексте этнической идентичности и идентификации поляков (конец XIX–XX веков) 173 Jacek Legieć (Kielce) Rekruci z Królestwa Polskiego w garnizonach syberyjskich na przełomie XIX i XX wieku – liczebność i rozmieszczenie 191 Kronika naukowa Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Polscy zesłańcy na Syberii Zachodniej w drugiej połowie XVIII–XIX wieku w oczach Rosjan i ludności syberyjskiej” (Omsk, 25–27 maja 2015 roku) 207 Zasady przyjmowania tekstów do druku i procedury recenzowania obowiązujące w „Almanachu Historycznym” 213

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj