ebook Aktualności księgowe, wydanie kwiecień 2016 r. część I - Zbigniew Biskupski

Aktualności księgowe, wydanie kwiecień 2016 r. część I

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: 1.Nowe obowiązki informacyjne w cenach transferowych 2.Faktura proforma nie jest fakturą zaliczkową 3.Przekazanie bonów bez VAT 4.NSA zdecyduje o rozliczeniu VAT przy nabyciu udziałów 5.Logotermy są opodatkowane 8% stawką VAT 6.Przekazanie kwot z funduszu socjalnego nie podlega VAT 7.Licencje komputerowe są objęte podatkiem u źródła 8.Nieterminowa wypłata pensji przesunie moment zaliczenia w koszty podatkowe 9.Nagrody wypłacone pracownikom mogą stanowić koszt przedsiębiorcy 10.Stosowanie wyceny walut w księgach rachunkowych 11.Księgowanie transakcji zagranicznych 12.Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych 13.Zwolnienie z pracy po upływie absencji zdrowotnej 14.Zlecenie nie jest podstawą praw pracowniczych 15.Uproszczenie ewidencji prowadzonych w podatku akcyzowym

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj