ebook Aktualności kadrowe, wydanie wrzesień-październik 2014 r. - Szymon Sokolik

Aktualności kadrowe, wydanie wrzesień-październik 2014 r.

„Aktualności kadrowe” stawiają sobie za cel, aby z szumu informacji wyłowić tylko takie, które naprawdę w danym czasie mają znaczenie praktyczne dla pracodawcy, kadrowego czy specjalisty ds. HR oraz aby informacje te zapakować w krótką, zwięzłą formę. Stąd liczne wzory, przykłady i schematy, które ułatwiają odbiór.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj