ebook Żywienie roślin ogrodniczych - Włodzimierz Breś,Anna Golcz,Andrzej Komosa,Elżbieta Kozik,Wojciech Tyksiński

Żywienie roślin ogrodniczych

Opanowanie przedmiotu „Żywienie roślin ogrodniczych” jest możliwe po przyswojeniu materiału zawartego w podręczniku, uzupełnionego wykładami oraz poszerzonego i ugruntowanego podczas ćwiczeń.

Celem autorów podręcznika było przekazanie studentom wiadomości umożliwiających stosowanie zabiegu agrotechnicznego, jakim jest nawożenie roślin ogrodniczych, zapewniającego uzyskanie dużego plonu tych roślin, o jak najlepszej jakości.

Podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów wydziałów ogrodniczych. Ze względu na zawarte w nim elementy chemii rolnej, tj. metody analizy chemicznej gleb użytkowanych rolniczo, może także być przydatny dla absolwentów zatrudnionych w gospodarstwach rolniczo-ogrodniczych oraz dla służ doradztwa rolniczo-ogrodniczego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj