ebook Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce - Eugeniusz Sobczak

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin oraz podregionów i regionów w Polsce

Autorzy rozdziałów: Jacek Sroka, Joanna Podgórska-Rykała, Leszek Jerzy Jasiński, Agnieszka Tomczak, Waldemar Kunz, Eugeniusz Sobczak, Michał Staniszewski, Aleksandra Jadach-Sepioło, Janusz Sarnowski Prezentowana monografia jest dziesiątą kolejną publikacją na temat zrównoważonego społeczno-gospodarczego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego wydawaną przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Warszawskiej. Świadczy to o kształtującym się ośrodku badawczym integrującym wiele zespołów badawczych z całej Polski.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj