ebook Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich - Alina Skibińska,Marta Janczewska,Dariusz Libionka,Witold Mędykowski,Jakub Petelewicz,Monika Polit

Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich

Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich to przewodnik archiwalno-bibliograficzny prezentujący w sposób uporządkowany zasoby najważniejszych archiwów oraz innych instytucji w Polsce i na świecie. Omówiona tu została różnego typu dokumentacja dotycząca Zagłady oraz takie rodzaje źródeł, jak relacje, wspomnienia, filmy, zdjęcia, materialne pozostałości i dowody zbrodni, wywiady i księgi pamięci. Autorzy mają nadzieję, że publikacja ułatwi badaczom orientację w zasobach archiwalnych i muzealnych, umożliwi zapoznanie się z różnorodnością i specyfiką źródeł, a także przyczyni się do rozwoju badań interdyscyplinarnych i podjęcia tematów, które dotychczas nie doczekały się pełnego opracowania.Wstęp Wykaz skrótów Informacje adresowe I ARCHIWA I INSTYTUCJE 1. Archiwa podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych - Archiwum Akt Nowych w Warszawie - Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej (Oddział AP w Katowicach) - Archiwum Państwowe w Częstochowie - Archiwum Państwowe w Gdańsku - Archiwum Państwowe w Grodzisku Mazowieckim (Oddział AP m.st.Warszawy) - Archiwum Państwowe w Katowicach - Archiwum Państwowe w Kielcach - Archiwum Państwowe w Krakowie - Archiwum Państwowe w Lesznie - Archiwum Państwowe w Lublinie - Archiwum Państwowe w Łodzi - Archiwum Państwowe w Łowiczu (Oddział AP m.st. Warszawy) - Archiwum Państwowe w Opolu - Archiwum Państwowe w Otwocku (Oddział AP m.st. Warszawy) - Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim - Archiwum Państwowe w Poznaniu - Archiwum Państwowe w Przemyślu - Archiwum Państwowe w Radomiu - Archiwum Państwowe w Rzeszowie - Archiwum Państwowe w Sandomierzu (Oddział AP w Kielcach) - Archiwum Państwowe w Siedlcach - Archiwum Państwowe w Szczecinie - Archiwum Państwowe m.st. Warszawy - Archiwum Państwowe we Wrocławiu - Archiwum Państwowe w Zamościu 2. Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy 3. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 4. Archiwa muzeów martyrologicznych - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie - Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie - Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu - Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie k. Poznania (w Luboniu) 5. Inne muzea, biblioteki, instytucje i organizacje w Polsce, kolekcje prywatne i akta kościelne - Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław - Instytut Zachodni, Poznań - Fundacja Archiwum Polski Podziemnej, Warszawa - Fundacja Ośrodek KARTA i Dom Spotkań z Historią, Warszawa - Archiwum i Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków - Archiwa Kościoła katolickiego w Polsce 6. Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego i Studium Polski Podziemnej w Londynie; Instytut Hoovera Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii, USA 7. The United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C., USA 8. Archiwa i instytucje w Izraelu (Witold Mędykowski) - Yad Vashem. Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu - Instytut Massuah Studiów nad Zagładą. Kibuc Tel Icchak - Moreshet – Muzeum Pamięci Mordechaja Anielewicza. Centrum Badań i Studiów nad Zagładą - Dom Bojowników Gett. Kibuc Lochame ha-Getaot - Archiwum Amerykańsko-Żydowskiego Połączonego Komitetu Pomocy w Jerozolimie - Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka - Archiwum Żydowskiej Biblioteki Narodowej i Uniwersyteckiej - Centralne Archiwum Syjonistyczne - Instytut Żabotyńskiego w Izraelu - Centralne Archiwum Historii Narodu Żydowskiego - Państwowe Archiwum Izraela - Archiwum Instytutu Diaspory im. Goldstein-Gorena - Sekcja Historii Mówionej. Instytut Współczesnych Studiów Żydowskich im. Awrahama Harmana. Uniwersytet Hebrajski - Centrum Dokumentacyjne Żydowskiej Demografii i Statystyki - Kolekcja Wienera - Żydowskie Archiwum Filmowe Stevena Spielberga. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie - Instytut Studiów nad Ruchem Robotniczym im. Pinchasa Lawona 9. Źródła do badań nad zagładą Żydów w archiwach niemieckich (Jacek Andrzej Młynarczyk) - Bundesarchiv w Berlinie Lichterfelde (BAB) - Bundesarchiv – Militärarchiv we Fryburgu (BA-MA) - Bundesarchiv – Aussenstelle Ludwigsburg II ŹRÓDŁA 1. Akta niemieckiej administracji i policji 2. Akta Rad Żydowskich 3. Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego (ARG), tzw. Archiwum Ringelbluma (Ring. I i Ring. II) 4. Akta instytucji opiekuńczych i pomocowych (Jakub Petelewicz) - Żydowska Samopomoc Społeczna - American Joint Distribution Committee - Rada Główna Opiekuńcza 5. Dokumenty Polskiego Państwa Podziemnego dotyczące zagłady Żydów (Dariusz Libionka) 6. Akta śledcze, prokuratorskie i sądowe 7. Akta więzienne i obozowe 8. Prasa, książki telefoniczne i informatory adresowe, obwieszczenia, plakaty i druki ulotne - Prasa legalna w językach polskim i niemieckim - Prasa legalna dla Żydów w językach polskim i jidysz - Polska prasa konspiracyjna - Żydowska prasa konspiracyjna - Obwieszczenia, plakaty i druki ulotne - Książki telefoniczne i informatory adresowe 9. Literatura dokumentu osobistego – pamiętniki, wspomnienia, dzienniki, listy, relacje (współpraca Marta Janczewska) 10. Historia mówiona (oral history) 11. Księgi pamięci (współpraca Monika Polit) 12. Inne źródła archiwalne 13. Fotografia, film, przedmioty materialne III ELEKTRONICZNE BAZY DANYCH, LINKI INTERNETOWE, BIBLIOGRAFIA (wybór) 1. Elektroniczne bazy danych - Archiwa podległe Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Polsce - Żydowski Instytut Historyczny. Instytut Naukowo-Badawczy w Warszawie - Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie - Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - Państwowe Muzeum-Miejsce Pamięci w Bełżcu - Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie - Państwowe Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy-Wałbrzychu - Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie - Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie k. Poznania - Centrum Badań nad Zagładą Żydów, IFiS PAN w Warszawie - Ośrodek KARTA w Warszawie - The United States Holocaust Memorial Museum, Washington D.C.,USA - Yad Vashem, Jerozolima, Izrael - The Israel Union Catalogue (ULI), Izrael - The Israel Union List of Serials (ULS), Izrael - The Index of Articles on Jewish Studies (RAMBI), Izrael - LEKKET, Izrael - Felix Posen Bibliographic Project on Anti-Semitism, Izrael 2. Linki internetowe 3. Bibliografia (wybór) • Informatory, przewodniki, inwentarze, słowniki, bibliografie • Wydawnictwa ciągłe • Wydawnictwa Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej(1945-1947) • Getto warszawskie • Getto krakowskie • Getto łódzkie • Inne getta i gminy żydowskie • KL Auschwitz-Birkenau • KL Lublin (Majdanek) • KL Stutthof • Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof am Ner) • Obóz pracy i obóz zagłady – Treblinka I i Treblinka II • Obóz zagłady w Sobiborze • Obóz zagłady w Bełżcu • Pomoc i ratowanie • Księgi pamięci (ze zbiorów Biblioteki ŻIH w Warszawie,opracowała Monika Polit) • Pozostałe wydawnictwa źródłowe, albumy, komiksy • Pozostałe wspomnienia, relacje, pamiętniki, dzienniki, wywiady, biografie i autobiografie • Literatura piękna, poezja i opracowania • Monografie i opracowania ogólne Indeks osobowy Indeks geograficzny

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj