ebook Zniesienie współwłasności rzeczy w drodze sprzedaży publicznej - Jarosław Świeczkowski

Zniesienie współwłasności rzeczy w drodze sprzedaży publicznej

W książce przedstawione zostały:
– podstawowe zagadnienia dotyczące współwłasności oraz uprawnień współwłaścicieli; – jedno z praw przysługujących współwłaścicielom – prawo do żądania zniesienia współwłasności; – postępowanie o zniesienie współwłasności w drodze publicznej sprzedaży rzeczy lub prawa; – postępowanie nieprocesowego o zniesienia współwłasności przez zarządzenie publicznej sprzedaży rzeczy lub prawa; – wykonywanie postanowień o zniesieniu współwłasności przez publiczną sprzedaż rzeczy lub prawa.
Przedstawiając poszczególne zagadnienia, szczególną uwagę zwrócono na istniejące problemy oraz zaproponowano sposoby ich rozwiązania.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj