ebook Znaki towarowe i ich ochrona - Andrzej Jakubecki,Ryszard Skubisz,Edyta Całka,Tomasz Targosz,Andrzej Matlak,Piotr Ślęzak,Rafał Sikorski,Marcin Trzebiatowski,Lavinia Brancusi,Joanna Sieńczyło-Chlabicz,Łukasz Żelechowski,Beata Giesen,Adrian Niewęgłowski,Anna Tischner,Justyna Ożegalska-Trybalska,Krzysztof Czub,Tomasz Drab,Andrzej Falkowski,Jakub Kępiński LL.M

Znaki towarowe i ich ochrona

Szczególne znaczenie w obrocie gospodarczym mają znaki towarowe, ponieważ przekazując informacje o komercyjnym pochodzeniu towarów i usług, umożliwiają nabywcom wyszukanie na rynku określonego produktu (usługi). W monografii przedstawiono najbardziej sporne oraz niewystarczająco wyjaśnione zagadnienia, o istotnym znaczeniu praktycznym, dotyczące znaków towarowych w prawie polskim i unijnym.

Autorzy poszczególnych tekstów, stanowiących rozwinięcie wypowiedzi przedstawionych na konferencji w Lublinie „Znaki towarowe i ich ochrona" (Lublin 2018), poruszają kwestie związane m.in.:

  • ze zdolnością rejestrową znaków towarowych (w tym przeszkód ich rejestracji),
  • prawem używania znaku towarowego w odniesieniu do części zamiennych objętych prawem z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • obowiązkiem używania zarejestrowanych znaków,
  • kumulatywną ochroną znaków towarowych, postaciami naruszenia i ochrony prawa ochronnego na znak towarowy (roszczenia i ich przedawnienie),
  • zastawem i użytkowaniem na prawie ochronnym na znaku towarowym oraz
  • prawem ochronnym w masie upadłości.

Książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków prawa, a także aplikantów zawodów prawniczych i rzecznikowskich oraz studentów zainteresowanych tematyką ochrony prawnej znaków towarowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj