ebook Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych - Katarzyna Sygulska

Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych

Książka ukazuje człowieka, jako istotę autobiograficznej i transformującej się refleksji, istotę stawania się, zmierzania się ze złem i kreowania dobra, istotę, która mimo przeciwności losu próbuje odzyskać poczucie życiowej satysfakcji. To optymistyczne przesłanie tej pracy, mimo że doświadczenia badanych trudne, a ich jakość życia silnie zdeterminowana licznymi niekorzystnymi czynnikami. Doświadczenia badanych, opisane w pracy, to kanwa dla myślenia o starości w sposób pozytywny, nawet wtedy, gdy życie głęboko doświadcza, a procesy starzenia się dokuczają.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj