ebook Zbiór zadań z opodatkowania - Marta Kluzek

Zbiór zadań z opodatkowania

Opodatkowanie to trudny do zgłębienia obszar wiedzy, co jest spowodowane głównie złożonością systemu podatkowego danego państwa, a przecież coraz częściej podatnicy muszą się mierzyć z regulacjami podatkowymi w ujęciu międzynarodowym. Ponadto każde zdarzenie może powodować inne konsekwencje gospodarcze, a sposób ich opodatkowania nie będzie pozostawał bez wpływu na finanse przedsiębiorstw i finanse osobiste. Dlatego też tak ważna jest umiejętność połączenia sfery regulacyjno-prawnej i finansowej w obszarze opodatkowania. Na polskim rynku wydawniczym jest wiele prac poświęconych opodatkowaniu, ale w większości zawierają one zagadnienia teoretyczne ilustrowane przykładami. Prezentowany zbiór daje możliwość weryfikacji uzyskanej wiedzy poprzez analizę przykładów i rozwiązywanie zadań. Zadania zostały przygotowane zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym na dzień 1 września 2019 roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo istnienia określonego stanu prawnego nie zawsze będzie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Ponadto zmiana przepisów, w tym również określonych wskaźników podatkowych, może prowadzić do osiągnięcia innych wyników w przedstawionych zadaniach. Celem niniejszego zbioru zadań jest umożliwienie studentom nabycia praktycznych umiejętności w określaniu ciężarów podatkowych i obowiązków wynikających z regulacji prawnopodatkowych oraz dokonywania wyborów zgodnych z rachunkiem ekonomicznym w zakresie opodatkowania. Książka jest adresowana do studentów studiów ekonomicznych podejmujących trud opanowania wiedzy w zakresie przedmiotów: podatki i system podatkowy, podatki i strategie podatkowe, strategie podatkowe przedsiębiorstwa, a także innych przedmiotów odwołujących się do problematyki opodatkowania. Autorka wyraża nadzieję, że jej doświadczenie w zakresie edukacji i doradztwa gospodarczego sprawi, że książka będzie również przydatna osobom, które mają na względzie doskonalenie swoich umiejętności w ramach innych form kształcenia. Zadania zostały podzielone na kilka części odpowiadających poszczególnym kategoriom podatków. Odrębne rozdziały stanowią zadania dotyczące opodatkowania dochodu w ujęciu międzynarodowym i strategii podatkowych. Dla ułatwienia pracy ze zbiorem zadań w zakończeniu zostały zamieszczone niezbędne wskaźniki podatkowe oraz wzory wybranych ewidencji i deklaracji podatkowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj