ebook Zatrzymani pod Stalingradem - Joel S. A. Hayward

Zatrzymani pod Stalingradem

Klęska Luftwaffe i Hitlera na wschodzie 1942-1943

"Odsłaniając nowe źródła i włączając do nowej syntezy uprzednio ignorowane dowody znajdujące się w dokumentach, Joel Hayward wniósł pokaźny wkład do historiografii bitwy stalingradzkiej”. – Larry L. Ping, German Studies Review "W studium opartym na znakomitych badaniach, Hayward prezentuje nam prawdopodobnie najlepsze spojrzenie na działania Luftwaffe w kontekście kampanii stalingradzkiej 1942/1943 r. (…) Przedstawia również najlepszy dostępny opis katastrofalnego stalingradzkiego mostu powietrznego”. – Richard Muller, w C. Messenger, red, Reader's Guide to Military History "Wspaniała praca. Każdy kto interesuje się wojną na froncie wschodnim, a zwłaszcza kampanią stalingradzką, absolutnie musi ją przeczytać. (…) książką opiera się na znakomitej pracy badawczej i jest dobrze napisana”. – profesor Richard L. DiNardo, New York Military Affairs Sympodium Newsletter. "... oryginalne i oparte na potężnych badaniach studium (…) Zatrzymani pod Stalingradem jest absolutnie niezastąpioną pracą nie tyle ze względu na jej zaskakujące spostrzeżenia na temat Stalingradu, ale również dlatego, że pozwala lepiej zrozumieć charakter radziecko-niemieckich działań w tym krytycznym roku”. – Professor John Erickson, RUSI Journal "Doskonałe opracowanie (…). Hayward wykorzystał nadzwyczaj szeroki zakres źródeł, którymi posługuje się z wyjątkową zręcznością oraz krytyczną bezstronnością. Pisze przystępnie i interesująco (…). To modelowy przedstawiciel gatunku, który powinien ustanowić wzorzec dla rekonstrukcji działań w powietrzu”. – Professor Richard Overy, War in History "Hayward przekonująco dowodzi, że siły powietrzne zajmowały centralną pozycję w niemieckich operacjach wojskowych 1942 roku”.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj