ebook Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny komentarz – wzory dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym) - Donata Hartmann-Marciniak

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników – praktyczny komentarz – wzory dokumentów (e-book z suplementem elektronicznym)

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników to działania, które podejmuje każdy pracodawca. Autorka – specjalista z zakresu prawa pracy – w praktyczny sposób omawia warunki, jakie muszą zostać spełnione w procesie nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, z uwzględnieniem nie tylko przepisów Kodeksu pracy, ale również przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (RODO) oraz nowych przepisów w zakresie prowadzenia akt osobowych. W publikacji wyjaśniono m.in.: - jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o pracę, - co powinna zawierać umowa o pracę, - jakie informacje muszą znaleźć się w skierowaniu na badania lekarskie, - kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, - jakie obowiązki związane z ochroną danych osobowych mają zastosowanie podczas zatrudniania pracownika, - co może być przyczyną rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, - jakie są zasady prowadzenia akt osobowych – zmiany od 1 stycznia 2019 r. E-book został wzbogacony wieloma praktycznymi przykładami, przepisami prawa oraz orzecznictwem sądowym. Dodatkowo opracowanie uzupełniono wzorami przydatnych dokumentów – znalazły się tu m.in. umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, zgoda pracownika na przetwarzanie danych osobowych, skierowanie na badania lekarskie, wniosek o sprostowanie świadectwa pracy. Wszystkie wzory dokumentów w edytowalnym formacie (MS Word) zawarto w suplemencie elektronicznym. Plik suplementu można pobrać przez Internet, postępując zgodnie z instrukcją zamieszczoną w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Stan prawny – maj 2019 r.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj