ebook Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) k.p.c.) - Łukasz Błaszczak

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym (art. 203(1) k.p.c.)

Monografia omawia problematykę dotyczącą zgłaszania zarzutu potrącenia w procesie cywilnym. Jest to pierwsze opracowanie, które w tak obszerny sposób analizuje zarzut potrącenia w kontekście środków procesowych dopuszczalnych po stronie pozwanej. Książka uwzględnia najnowszą nowelizację przepisów kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającą do polskiego systemu prawa procesowego zarzut potrącenia jako odrębną i samodzielną instytucję procesową. Autor omawia kwestie, które budzą najpoważniejsze wątpliwości i są najtrudniejsze do rozstrzygnięcia zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Wśród nich warto wymienić: naturę prawną zarzutu potrącenia, kwalifikację zarzutu potrącenia do środków obrony, czy też środków dochodzenia roszczeń, pełnomocnictwo do podniesienia zarzutu potrącenia, problem objęcia wyrokiem zgłoszonego zarzutu potrącenia. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, komorników, aplikantów zawodów prawniczych oraz referendarzy. Może także zainteresować pracowników naukowych i studentów wydziałów prawa i administracji. Sprawdź także Kodeks Postępowania Cywilnego KPC oraz nowelizację KPC 2019

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj