ebook Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych - Aleksy Pocztowski,Grzegorz Łukasiewicz,Urban Pauli,Marcin Karwiński,Alicja Miś,Beata Buchelt,Joanna Purgał-Popiela,Tomasz Sapeta,Iwona Kubica,Małgorzata Machaczka

Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych

Książka omawia niezwykle aktualne zagadnienie jakim jest zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Prawdziwe wyzwanie dla menedżerów takich przedsiębiorstw stanowi większa złożoność otoczenia i niepewność towarzysząca prowadzeniu działań poza granicami kraju pochodzenia. Wykonywanie zadań przez pracowników znajdujących się w różnych miejscach, często odległych od siebie geograficznie i kulturowo, wymaga także opracowania i wdrożenia adekwatnych strategii i metod zarządzania zasobami ludzkimi. Szczegółowo przedstawiono w niej m.in.: genezę i istotę międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, czynniki determinujące funkcjonowanie międzynarodowych rynków pracy oraz występujące na nich tendencje, rozwój pracowników i przebieg kariery w firmach międzynarodowych, wykorzystanie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, strukturę zatrudnienia w przedsiębiorstwach międzynarodowych, delegowanie pracowników na misje zagraniczne oraz ich adaptację w nowym środowisku pracy, zarządzanie efektywnością pracy w środowisku międzynarodowym, kształtowanie wynagrodzeń w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynkach międzynarodowych i zatrudniających pracowników z różnych krajów, wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla praktyków, dyrektorów i menedżerów przedsiębiostw działających na rynkach międzynarodowych, a także osób zajmujących się naukowo tym zagadnieniem, które znajdą w niej wiele informacji na temat doskonalenia metod zarządzania zasobami ludzkimi.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj