ebook Zarządzanie w politykach publicznych. Od teorii do praktyki -

Zarządzanie w politykach publicznych. Od teorii do praktyki

Publikacja odpowiada na potrzeby rynku, który szuka innowacyjnych rozwiązań w zakresie coraz szerszego stosowania polityk publicznych w różnych aspektach życia społecznego. Zmieniające się społeczeństwo, przeobrażenia gospodarcze, zmiany w sektorze finansowym stawiają przed państwem nowe wyzwania. Niniejsza propozycja składa się z trzech części. Pierwsza zajmuje się analizą głównych czynników determinujących współczesną politykę państwa; kolejna koncentruje się na zarządzaniu w sektorze publicznym, natomiast ostatnia poświęcona jest wybranym problemom polityk sektorowych. W ten sposób książka posiada walor implementacyjny, ale także dydaktyczny.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj