ebook Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw - Agnieszka Skuza

Zarządzanie talentami a orientacja na uczenie się przedsiębiorstw

Zasadniczym celem pracy jest ustalenie wpływu zarządzania talentami na orientację na uczenie się przedsiębiorstw. Jego realizacja wymagała opracowania spójnych koncepcji obu zagadnień oraz ich empirycznej weryfikacji. Autorka ocenia programy i procesy zarządzania talentami w Polsce, zajmuje się problemem modelowania organizacji uczącej się oraz przedstawia wyniki swoich badań.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj