ebook Zarządzanie środowiskowe - Edward Kowal,Aneta Kucińska-Landwójtowicz,Andrzej Misiołek

Zarządzanie środowiskowe

Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego. Przedstawiono w nim doraźne i prewencyjne działania wpływające na kształtowanie i jakość środowiska. Autorzy omówili w książce: gospodarowanie powierzchnią Ziemi i rekultywację terenów zdegradowanych, gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem i wibracjami, oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, aspekty ekonomiczne w ochronie środowiska, elementy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj