ebook Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej, wydanie kwiecień 2016 r. - Anna Rubinkowska

Zarządzanie Placówką Medyczną. Serwis menedżerów, właścicieli i kadry zarządzającej, wydanie kwiecień 2016 r.

E-BOOK ZAWIERA NASTĘPUJĄCE TEMATY: BLOGI 1.Jak zdefiniować grupę docelową placówki medycznej 2.System Statystyki w Ochronie Zdrowia usprawni planowanie AKTUALNOŚCI 3.Wzrośnie liczba pielęgniarek i położnych WYWIAD 4.Jakość musi współgrać z ekonomią – rozmowa z PIOTREM NOWICKIM, dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu TEMAT NUMERU 5.Większe kompetencje ratowników medycznych FINANSE 6.Plan finansowy dokumentem strategicznym placówki 7.Podatek VAT a usługi związane z ochroną zdrowia KONTRAKTY Z NFZ 8.Kiedy powstanie przychód przy nadwykonaniach ZARZĄDZANIE 9.Wykorzystanie wizerunku lekarza w reklamie 10.Dłuższy okres ważności deklaracji wyboru 11.Jak utrzymać oddziały intensywnej terapii 12.Placówka musi zapłacić za dyżury rezydentów PACJENT 13.Zakłady ubezpieczeń mogą żądać więcej informacji 14.Kiedy pacjentowi trzeba zapewnić bezpłatne leki 15.Kto może uzupełniać dokumentację medyczną DOBRE PRAKTYKI 16.Trójmiasto inwestuje w opiekę nad seniorami 17.PZU będzie leczyć w Łaziskach Górnych AKADEMIA MENEDŻERA 18.Zarządzanie zmianą – praktyczne porady 19.Ryzyko niepowodzenia można zminimalizować

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj