ebook Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik - Łukasz Bernatowicz,Marcin Nosiński

Zarządzanie nieruchomościami – praktyczny poradnik

Publikacja niezbędna każdemu, kto zajmuje się zarządzaniem nieruchomością na co dzień – zawodowo, a także jako właściciel. Szczegółowo omawia zagadnienia wynikające z różnych aktów – ustawy o własności lokali, Kodeksu cywilnego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Prawa budowlanego, a także ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach: - status prawny zarządcy nieruchomości – jego prawa i obowiązki, - odpowiedzialność zarządcy – karna, cywilna, administracyjno-karna. obowiązkowe ubezpieczenie OC, - charakterystykę umowy o zarządzanie (ze wskazaniem elementów, które powinny się w niej znaleźć), - czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zwykły zarząd, - zarządzanie małą i dużą wspólnotą mieszkaniową, - zasady dotyczące współwłasności, - inne rodzaje zarządzania nieruchomością (zarząd przymusowy, deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Atutem publikacji jest liczne orzecznictwo sądowe, a także szereg praktycznych przykładów.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj