ebook Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku - Marzenna Cichosz,Katarzyna Nowicka,Aneta Pluta-Zaremba

Zarządzanie łańcuchem dostaw i logistyką w XXI wieku

"Monografia ma znaczenie poznawcze wzbogacające wiedzę z zakresu problematyki związanej z funkcjonowaniem i rozwojem koncepcji łańcuchów dostaw. Charakteryzuje się wyjątkową aktualnością poruszanych zagadnień. Przeprowadzone dociekania oparte zostały na przemyśleniach Autorów pogłębionych ich studiami literaturowymi oraz na wynikach badań empirycznych, a także na przykładach praktycznych rozwiązań wyznaczających aktualne i przyszłe kierunki rozwoju ewolucji łańcuchów dostaw. Ponadto monografia ma także istotne walory aplikacyjne dzięki licznie opisanym przykładom dobrych praktyk. Należy podkreślić, iż na uwagę zasługuje starannie dobrana przez Autorów zarówno krajowa, jak i zagraniczna bardzo liczna literatura przedmiotu (pozycje zwarte, artykuły, raporty badawcze). Opracowanie to stanowić będzie z pewnością cenną pozycję naukową, która niewątpliwie zainteresuje pracowników naukowych, doktorantów, studentów zarówno kierunków ekonomicznych, jak i technicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, a także menedżerów i specjalistów z praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką zarządzania łańcuchami dostaw. Z recenzji prof. dr hab. Macieja Urbaniaka

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj