ebook Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji. Wzory pism z komentarzem (e-book z suplementem elektronicznym) - Zofia Wojdylak-Sputowska,Arkadiusz Jerzy Sputowski

Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji. Wzory pism z komentarzem (e-book z suplementem elektronicznym)

Książka zawiera gotowe do wykorzystania wzory pism, postanowień, zażaleń, skarg i wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien sporządzać wierzyciel oraz organ egzekucyjny. Wzory odpowiadają nowemu sposobowi zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego, będącemu konsekwencją wejścia w życie od 20 lutego 2021 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553). Uwzględniono także proponowane zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji planowane do uchwalenia już w 2021 r. Niniejsza publikacja podpowie m.in.: *jak postępować w zakresie orzekania o kosztach postępowania egzekucyjnego w sytuacji postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 19 lutego 2021 r.; *jak poprowadzić postępowanie w zakresie stosowania preferencji w spłacie kosztów postępowania egzekucyjnego; *jak sformułować postanowienie o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego; *na jakich zasadach wierzyciel może wnioskować o wydanie postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego; *jak upoważnić pracowników wierzyciela oraz organu egzekucyjnego do zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego. Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia ich edycję i łatwe dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj