ebook Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi - Przemysław Sekuła

Zarządzanie infrastrukturalnymi projektami liniowymi

Celem pracy było opracowanie rekomendacji sprawnego i efektywnego zarządzania infrastrukturalnymi projektami liniowymi realizowanymi przez administrację w Polsce. Celem poznawczym natomiast było zapoznanie się ze specyfiką infrastrukturalnych projektów liniowych i ich uwarunkowaniami. W zakresie celu poznawczego przedstawiono analizę metod zarządzania projektami oraz analizę rozwiązań prawnych dotyczących infrastrukturalnych projektów liniowych. Dla realizacji celu poznawczego oceniono również skuteczność zarządzania projektami liniowymi na przykładzie projektów realizowanych w województwie śląskim. Realizując cel główny, sformułowano re-komendacje, z których część dotyczy wdrożenia ładu zarządzania projektami, a część przeprowadzenia takich modyfikacji systemu prawnego, które usprawnią realizację infrastrukturalnych projektów liniowych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj