ebook Zarządzanie biznesem banku spółdzielczego w praktyce. Prosto i zrozumiale - Wiesław Żółtkowski

Zarządzanie biznesem banku spółdzielczego w praktyce. Prosto i zrozumiale

Książka Wiesława Żółtkowskiego świadczy o tym, że została napisana nie przez teoretyka, ale przez praktyka. Autor mocno stąpa po ziemi i widzi konkretne, codzienne problemy banków spółdzielczych, jak i wyzwania strategiczne. Jego dobra znajomość tej tematyki, ale jednocześnie również bankowości komercyjnej pozwala uzyskiwać tak potrzebny dystans do omawianych zagadnień. Koncentruje się on na obsłudze „analogowych” klientów, na których opiera się dzisiejsza bankowość spółdzielcza i prawdopodobnie długo stan ten będzie miał miejsca. Dlatego też jest to dobre uzupełnienie innej publikacji wydanej przez BODiE – J. Waupsha „Bankruption”. Przełom w bankowości” zwracającej uwagę na cyfrowe aspekty działalności lokalnych banków. W „Zarządzaniu biznesem banku spółdzielczego w praktyce” czytelnik znajdzie wiele cennych, praktycznych podpowiedzi skierowanych głównie do zarządów banków, ale także pracowników oraz rad nadzorczych.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj