ebook Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce - Magdalena Falkowska,Jakub Chwalba,Anna Osiecka,Iwona Treścińska

Zamówienia publiczne na usługi społeczne w praktyce

Katalog usług społecznych, wprowadzonych nowelizacją ustawy - Prawo zamówień publicznych, obejmuje m.in.: usługi edukacyjne, zdrowotne, prawnicze, hotelarskie, restauracyjne, pocztowe i ochroniarskie. Zmienione przepisy znacznie odformalizowały postępowanie w zakresie usług społecznych, co spowodowało dużą dowolność po stronie zamawiającego i swobodę w kształtowaniu procedury. Publikacja zawiera wiele praktycznych porad i rozwiązań pomocnych w stosowaniu zmienionych przepisów. Czytelnik znajdzie tutaj odpowiedzi m.in. na następujące pytania: w jaki sposób zaprojektować postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne? jakie rozwiązania stosować, a jakich unikać? które przepisy mają zastosowanie i co to znaczy, że przepisy stosujemy odpowiednio? kiedy warto szczegółowo sprawdzać wykonawców, żądając wielu dokumentów, a kiedy poprzestać na oświadczeniach? Adresaci: Publikacja przeznaczona jest dla adwokatów oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się omawianą problematyką. Będzie pomocna osobom, które odpowiadają za organizację szkoleń w administracji publicznej oraz wykonawcom świadczącym usługi edukacyjne, medyczne, cateringowe startujących w postępowaniach w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Dodaj komentarz


Brak komentarzy

  Pobierz fragment (ePub)   lub czytaj